Generalforsamling

Generalforsamling

Hvert år i april afholder grundejerforeningen generalforsamling. En invitation til generalforsamlingen vedhæftet driftsregnskab, forslag til budget og eventuelle forslag, det hele sendes via mail eller omdeles til din postkasse i god tid forinden - senest 14 dage før.

 

Det er på generalforsamlingen, at du kan få indflydelse på det kommende års kontingent, aktiviteter og eventuelle tiltag. Har du forslag eller idéer så byd ind, og vi taler om det.

Skriv gerne et konkret forslag og har du idéer til nyanskaffelser, så vedlæg gerne aktuelle tilbud så vi har noget konkret at forholde os til.

 

Denne aften aflægger formanden sin beretning, regnskabet godkendes og budget fastsættes. Der vælges bestyrelse i h.t. vedtægter. Det er så at sige her, at du bliver opdateret på, hvad der foregår i dit nabolag. Og så møder du dine naboer. Vi slutter af med en bid mad.

Forslag til generalforsamling?

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen og udsendes til alle medlemmer.