Om hamlen

Om Hamlen

Grundejerforeningen Hamlen


Grundejerforeningen Hamlen blev stiftet i 1975. Den består af 136 grunde fordelt på vejene Svinglen, Plejlen og Seglen i Viborg.

 

Grundejerforeningen ligger i det østlige Viborg, og bydelen har udviklet sig meget de seneste år med meget nybyggeri. Foreningen ligger i kort afstand til Overlund Bydelscenter, hvor der er gode muligheder for at handle, spise samt pleje krop og udseende.

 

Vejene er private fællesveje, og grundejerforeningen er pligtig til at stå for vedligehold. Dette og meget andet betales via et årligt kontingent, som betales af alle grundejere.


Der er flere grønne områder på grundejerforeningens arealer, blandt andet en legeplads og en boldbane. Ligeledes er der et dejligt grønt område mellem Seglen og Plejlen. 

Vedtægter

Du kan læse grundejerforeningens vedtægter ved at hente dem. Vedtægterne er senest dateret 9. april 1995.

Kontingent


Kontingentet bliver fastsat hvert år på generalforsamlingen - beløbet fremgår af referatet og opkræves 1. august via betalingsservice.


Det årlige kontingent dækker de løbende udgifter grundejerforeningen afholder - grundejerforeningens drift. Kontingentet anvendes til følgende: