Velkommen

Nu er det atter tid til generalforsamling. 

Denne gang i nye lokaler, grundet renovering af houlkærhallen.

Generalforsamlingen afholdes d. 23/4-2024 i kridthuset på houlkærskolen.

Dagsorden og tilmelding/indbydelse sendes ud snarest. 

Ny i grundejerforeningen ?

Nyheder på facebook 


På vores facebookside "grundejerforeningen Hamlen" kan i følge med i nyheder og andre  informationer.


Vigtig information vil blive sendt rundt på mail eller omdelt i postkassen.

Fejning


Fejning ud foran hver matrikel står husejeren selv for.  

Beskæring


Grundejer er ansvarlig for at buske, hække og træer der vokser ud over fortov, veje og stier beskæres, så de ikke er til sene og fare for trafikken.

Snerydning


Snerydning er grundejers eget ansvar. Der ryddes sne i området, men denne snerydning skal kun ses som supplement til grundejers egen snerydning.

Parkering

 

Hver parcel skal som minimum havde plads til husstandens biler samt en gæsteparkering,


Parkering på vejen må ikke vanskeliggøre kørsel til og fra ejendomme.

Græsslåning


Der henstilles til, at grundejere vedligeholder egne græsarealer. Derudover er det vigtigt, at der jævnligt fjernes grene og nedfald, så den grønne mand kan slå græsset uden at skulle rydde op først.

Vendepladserne


Vendepladserne er - som navnet lyder - beregnet til at vende på. Der skal f.eks. være plads til, at snerydningskøretøjer kan vende på pladserne og deponere sneen.


Større køretøjer, trailere, campingvogne mv. må kun parkere kortvarigt på vendepladserne.

Husk at det er grundejers eget ansvar at fjerne nedfald og sikre vandafledning.

De 3 veje

Hele grundejerforeningen består af 3 stamveje Svinglen, Plejlen og seglen, med i alt 136 hustande.

Spørgsmål til betyrelsen?

Har du evt. forslag, spørgsmål eller gode råd til bestyrelsen er du velkommen til at fremsende dem. Vi tager det op på næstfølgende bestyrelsesmøde og du vil få svar via e mail efterfølgende.