Parkering/sne/græs

© 2014

Parkering, snerydning og græsslåning


Parkering


Vendepladserne er - som navnet lyder - beregnet til at vende på. Der skal f.eks. være plads til, at snerydningskøretøjer kan vende på pladserne og deponere sneen. Derfor anmoder vi om, at følgende efterleves:

 

- Parker på egen parcel. Hver parcel skal som minimum have plads til

  parkering af to biler.

- Større køretøjer, trailere, campingvogne mv. må kun parkere kortvarigt på

  vendepladserne.

- Parkering må ikke vanskeliggøre kørsel til og fra ejendomme.

 

På forhånd tak.

 

Snerydning


Snerydning er grundejers eget ansvar. Der ryddes sne i området, men denne snerydning skal kun ses som supplement til grundejers egen snerydning.


Græsslåning


Der henstilles til, at grundejere vedligeholder egne græsarealer. Derudover er det vigtigt, at der jævnligt fjernes grene og nedfald, så den grønne mand kan slå græsset uden at skulle rydde op først.


Kort og godt

Foreningen er en solid grundejerforening, der tager vare på grundejernes interesser og forpligtelser. Alle grundejere i området har pligt til at være medlem.

Copyright ©  All Rights Reserved