Opgaver

© 2014

Opgaver i foreningen


Bestyrelsen ønsker at synliggøre de opgaver, der ligger i grundejerforeningen - løbende opgaver og kommende opgaver. Nogle af de opgaver, der måske synes at løse sig automatisk – nogle tror måske, at opgaverne løses af kommunen, de udføres af bestyrelsen.


Løbende opgaver

Bestyrelsen sørger blandt andet for:

 • Vedligehold af de grønne områder om sommeren
 • Supplement til snerydningen
 • Dialog med kommunen i forhold til f.eks. støj og hastighedsdæmpning
 • Vedligehold af veje


Kommende opgaver

Der kommer nogle opgaver, som skal løses i de kommende år. Det er blandt andet:

 • Eftersyn og vedligehold af områdets fliser
 • Hastighedsdæmpende foranstaltninger på stier og veje
 • Etablering af skønnet 11 nye rendestensbrønde
 • Asfaltering
 • Opdatering af foreningens vedtægter


Flere af opgaverne er omkostningstunge i forhold til foreningens budget, og det er med i bestyrelsens overvejelser.


Afsluttede opgaver

De seneste år har bestyrelsen arbejdet på:

 • Forhøjelse af støjvold mod Houlkærvej
 • Etablering af legeplads
 • Hjemmeside
 • Mv.
Kort og godt

Foreningen er en solid grundejerforening, der tager vare på grundejernes interesser og forpligtelser. Alle grundejere i området har pligt til at være medlem.

Copyright ©  All Rights Reserved