Kontingent

© 2014

Hvad får du for kontingentet?


Kontingentet blev ved generalforsamlingen 2015 fastsat til 2.200 kr., som opkræves d. 1. august via Nets og betalingskort.

 

Det årlige kontingent dækker de løbende udgifter, grundejerforeningen afholder, dvs. grundejerforeningens drift. Det er blandt andet:

 

- Løn til det firma, der vedligeholder de grønne områder

- Forsikringer (legeplads, bestyrelse, m.fl.)

- Afholdelse af generalforsamling og bestyrelsesmøder

- Bidrag til Houlkær Nyt og Houlkærportalen - www.houlkaerportalen.dk (15 kr./husstand)

- Supplement til snerydning

- Vedligeholdelse af legepladsen

- Årlig betaling til vejfonden, som skal bruges, når asfaltering af  vejene er nødvendig


Derudover dækker kontingentet udgifter til opgaver, der rækker udover den almindelige drift. Der blev til eksempel etableret en ny legeplads i 2013.


Kort og godt

Bestyrelsen arbejder for, at området og faciliteterne bliver løbende vedligeholdt, så det forbliver dejligt og attraktivt at bo i området.


Så vi nyder at være her. Og så vi kan sælge vores huse, når det bliver nødvendigt.

Copyright ©  All Rights Reserved