Generalforsamling

© 2014

Generalforsamling


Hvert år i april afholder grundejerforeningen generalforsamling. En invitation til generalforsamlingen vedhæftet driftsregnskab, forslag til budget og eventuelle forslag omdeles til din postkasse i god tid forinden - senest 14 dage før.

 

Det er på generalforsamlingen, at du kan få indflydelse på det kommende års kontingent, aktiviteter og eventuelle tiltag. Har du forslag eller idéer så byd ind, og vi taler om det.

Skriv gerne et konkret forslag og har du idéer til nyanskaffelser, så vedlæg gerne aktuelle tilbud så vi har noget konkret at forholde os til.

 

Denne aften aflægger formanden sin beretning, regnskabet præsenteres, og der vælges nye medlemmer til bestyrelsen, hvis dette er nødvendigt. Det er så at sige her, at du bliver opdateret på, hvad der foregår i dit nabolag. Og så møder du dine naboer. Vi slutter af med en bid mad.


Kom og vær med.

 


Kom og vær med

Det er vigtigt, at du deltager på generalforsamlingen. Her er der mulighed for medindflydelse, og hver en stemme tæller.

Copyright ©  All Rights Reserved